Có 1 kết quả:

ěr zi ㄦˇ

1/1

ěr zi ㄦˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

handle (on a pot)