Có 1 kết quả:

ěr guāi zi ㄦˇ ㄍㄨㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

slap