Có 1 kết quả:

ěr duō ruǎn

1/1

ěr duō ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

credulous