Có 1 kết quả:

ěr gēn zi ㄦˇ ㄍㄣ

1/1

ěr gēn zi ㄦˇ ㄍㄣ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ear