Có 1 kết quả:

ěr gēn zi ruǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

credulous