Có 1 kết quả:

ěr gēn zi ruǎn ㄦˇ ㄍㄣ ㄖㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

credulous