Có 1 kết quả:

ěr gēn ruǎn

1/1

ěr gēn ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

credulous