Có 1 kết quả:

ěr yuán xìng xuàn yùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

aural vertigo