Có 1 kết quả:

ěr rú mù rǎn

1/1

ěr rú mù rǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be influenced