Có 1 kết quả:

ěr shú

1/1

ěr shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sound familiar
(2) familiar-sounding