Có 1 kết quả:

ěr wén bù rú mù jiàn ㄦˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

seeing sth for oneself is better than hearing about it from others