Có 1 kết quả:

ěr wén mù dǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to witness personally