Có 1 kết quả:

ěr ruǎn

1/1

ěr ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

credulous