Có 1 kết quả:

ěr mén

1/1

ěr mén

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa ngách