Có 1 kết quả:

ěr wén

1/1

ěr wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hear of
(2) to hear about