Có 1 kết quả:

ěr mài

1/1

ěr mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) headphones
(2) earphones