Có 1 kết quả:

dīng níng ㄉㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ

1/1

Từ điển phổ thông

ráy tai

Từ điển Trung-Anh

(1) earwax
(2) cerumen