Có 1 kết quả:

dīng níng

1/1

dīng níng

giản thể

Từ điển phổ thông

ráy tai

Từ điển Trung-Anh

(1) earwax
(2) cerumen