Có 1 kết quả:

Yē lì gē

1/1

Yē lì gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jericho (Biblical city)