Có 1 kết quả:

Yē gē ní yǎ

1/1

Yē gē ní yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jechoniah or Jeconiah (son of Josiah)