Có 2 kết quả:

Yē sū ㄜ ㄙㄨyē sū ㄜ ㄙㄨ

1/2

Yē sū ㄜ ㄙㄨ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jesus

yē sū ㄜ ㄙㄨ

giản thể

Từ điển phổ thông

Jésus, đạo Thiên Chúa