Có 1 kết quả:

Yē sū huì ㄜ ㄙㄨ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

The Jesuits (Society of Jesus)