Có 1 kết quả:

Yē sū huì shì ㄜ ㄙㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a Jesuit
(2) member of Society of Jesus