Có 1 kết quả:

Yē sū Jī dū ㄜ ㄙㄨ ㄐㄧ ㄉㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jesus Christ