Có 1 kết quả:

Yē sū Jī dū Mò shì Shèng tú Jiào huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints