Có 1 kết quả:

Yē sū guāng ㄜ ㄙㄨ ㄍㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crepuscular rays
(2) sunbeams