Có 1 kết quả:

Yē sū Shēng tiān jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ascension Day (Christian festival forty days after Easter)