Có 1 kết quả:

Yē sū Jī dū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jesus Christ