Có 1 kết quả:

Yē sū huì

1/1

Yē sū huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

The Jesuits (Society of Jesus)