Có 1 kết quả:

Yē sū Jiàng lín jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)