Có 1 kết quả:

Yē sū huì shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

a Jesuit