Có 1 kết quả:

chǐ rǔ

1/1

chǐ rǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disgrace
(2) shame
(3) humiliation

Một số bài thơ có sử dụng