Có 1 kết quả:

chǐ mà ㄔˇ ㄇㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to abuse
(2) to mock