Có 1 kết quả:

gěng gěng yú huái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take troubles to heart (idiom); brooding