Có 1 kết quả:

gěng bǐng

1/1

gěng bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dried persimmon (from Geng village, Heze 荷澤|荷泽, Shandong)