Có 1 kết quả:

Gěng mǎ xiàn

1/1

Gěng mǎ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gengma Dai and Va autonomous county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan