Có 1 kết quả:

Gěng mǎ xiàn ㄍㄥˇ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gengma Dai and Va autonomous county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan