Có 3 kết quả:

Niènièzhè
Âm Pinyin: Niè, niè, zhè
Tổng nét: 10
Bộ: ěr 耳 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一一一フ丶フ丶
Thương Hiệt: SJEE (尸十水水)
Unicode: U+8042
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nhiếp, niếp
Âm Nôm: nhiếp
Âm Quảng Đông: nip6

Tự hình 2

Dị thể 1

1/3

niè

giản thể

Từ điển phổ thông

1. nói thầm
2. thịt thái mỏng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 聶.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 聶

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nói thầm;
② Thịt thái mỏng;
③ [Niè] (Họ) Nhiếp.

Từ điển Trung-Anh

to whisper

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 聶.