Có 1 kết quả:

Niè lā mù xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nyalam county, Tibetan: Gnya' lam rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet