Có 1 kết quả:

líng tīng

1/1

líng tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to listen (respectfully)