Có 1 kết quả:

liáo xù

1/1

liáo xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to speak tentatively