Có 1 kết quả:

lóng zi

1/1

lóng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deaf person