Có 1 kết quả:

zhí fèn

1/1

zhí fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

duty