Có 1 kết quả:

zhí chǎng

1/1

zhí chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) workplace
(2) career