Có 1 kết quả:

zhí zhì

1/1

zhí zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aspiration