Có 1 kết quả:

lián bǎo

1/1

lián bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

joint guarantee (finance, law)