Có 1 kết quả:

lián jūn

1/1

lián jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

allied armies