Có 1 kết quả:

lián hé jūn yǎn ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣ ㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

joint military exercise