Có 1 kết quả:

Lián hé guó Jiào Kē Wén Zǔ zhī ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄨㄣˊ ㄗㄨˇ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization