Có 1 kết quả:

lián hé shēng míng ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

joint declaration