Có 1 kết quả:

lián jiē

1/1

lián jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 連接|连接[lian2 jie1]