Có 1 kết quả:

lián lì fāng chéng shì ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

simultaneous equations (math.)